một trang blog về lối sống tối giản

mnmalist

less is more

Xin chào!

Tôi là người theo lối sống tối giản, người viết bài của trang mnmalist.com.

Tôi bắt đầu lối sống tối giản khi tôi 23 tuổi, và dần nhận ra những lợi ích mà nó mang lại cho cuộc sống. Blog này là nơi tôi chia sẻ những trải nghiệm và suy nghĩ cá nhân về lợi ích của sự tối giản và những điều thường nhật trong cuộc sống của tôi.

“the term minimalism is a bit long, so I created mnmalist

Đến trang blog của tôi

Our own life has to be a message

Thich Nhat Hanh