declutter

Tập nhiễm bất lực và dọn dẹp

Khi khó khăn xảy ra, con người có xu hướng chấp nhận với hoàn cảnh sau nhiều lần thất bại hoặc tình trạng vẫn diễn ra trong một khoảng thời gian dài. Đây là hiện tượng trong hành vi và tâm lý học được biết đến như tập nhiễm bất lực hay learned helplessness.