LSTG

LSTG là gì ?

Tôi sẽ bắt đầu bằng một post để nêu lên quan điểm của tôi về lối sống tối giản (lstg). Nếu bạn tìm từ khóa ‘what is minimalism?’ trên web thì sẽ có rất nhiều những định nghĩa đến từ các nguồn khác nhau, những con người khác nhau đưa ra những nhận định khác nhau về nó, chúng ta đều là con người mà.