minimalism

Tập nhiễm bất lực và dọn dẹp

Khi khó khăn xảy ra, con người có xu hướng chấp nhận với hoàn cảnh sau nhiều lần thất bại hoặc tình trạng vẫn diễn ra trong một khoảng thời gian dài. Đây là hiện tượng trong hành vi và tâm lý học được biết đến như tập nhiễm bất lực hay learned helplessness.

pareto và minimalism.

Nếu bạn chưa từng nghe đến nguyên lý pareto thì tôi xin nói tóm tắt về nguyên lý này. Năm 1906, nhà kinh tế học người Ý nhận thấy rằng khoảng 80% đất đai ở Ý thuộc sở hữu bởi 20% dân số nước này. Ông dần nhận thấy tỉ lệ phân bố này không đồng đều này ở nhiều mặt khác trong xã hội. Nó dần trở nên phổ biến và được biết đến như nguyên lý Pareto hay quy luật 80/20

LSTG là gì ?

Tôi sẽ bắt đầu bằng một post để nêu lên quan điểm của tôi về lối sống tối giản (lstg). Nếu bạn tìm từ khóa ‘what is minimalism?’ trên web thì sẽ có rất nhiều những định nghĩa đến từ các nguồn khác nhau, những con người khác nhau đưa ra những nhận định khác nhau về nó, chúng ta đều là con người mà.