pareto

pareto và minimalism.

Nếu bạn chưa từng nghe đến nguyên lý pareto thì tôi xin nói tóm tắt về nguyên lý này. Năm 1906, nhà kinh tế học người Ý nhận thấy rằng khoảng 80% đất đai ở Ý thuộc sở hữu bởi 20% dân số nước này. Ông dần nhận thấy tỉ lệ phân bố này không đồng đều này ở nhiều mặt khác trong xã hội. Nó dần trở nên phổ biến và được biết đến như nguyên lý Pareto hay quy luật 80/20